Advies

Advies

Om tot een goed lichtadvies te komen hanteert Palladium Lighting een stappenplan van analyse tot bestek. Het model van de Circle of Lighting Design is daarbij de leidraad. Het uiteindelijke lichtplan is een synthese tussen techniek, ergonomie en vormgeving.

De eerste stap is een uitgebreide analyse in samenspraak met de architect en/of opdrachtgever om de essentie van het gebouw, de ruimte en de vormgeving te doorgronden. Stijl en uitstraling van het uiteindelijke ontwerp komen in deze fase uitgebreid aan bod, net als een takenanalyse: welk soort werkzaamheden worden in het gebouw verricht, en wat vraagt dat van de verlichting.

In de volgende stap vertalen onze interieurarchitecten al deze informatie naar een lichtplan: de kwaliteitsanalyse, de takenanalyse en de boodschap vormen de basis voor dit lichtplan. Afhankelijk van de  wensen van de opdrachtgever kan ook worden gekeken naar specifieke installaties, zoals energiebesparende daglichtsensoren of andere voorzieningen.

Vervolgens worden alle armaturen op schaal in een digitale plattegrond ingetekend. Dit geeft een goed zicht op de verhoudingen en de verdeling van de armaturen in de ruimte. Bij de tekening wordt een  collage gevoegd waarin alle voorgestelde armaturen zijn afgebeeld. Zo ontstaat een goed beeld van de sfeer en de samenhang tussen de armaturen.

Palladium Lighting verzorgt ook lichtberekeningen die de lichthoeveelheden op de verschillende plekken in de ruimte(n) inzichtelijk maken.

Wanneer de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd, volgt de presentatie van het armaturenoverzicht: een uitgebreide lijst van alle voorgestelde armaturen, voorzien van de benodigde informatie over de fabrikant, de gebruikte lichtbronnen en eventuele noodzakelijke accessoires als transformators. Dit overzicht is eenvoudig te verwerken in het bestek. Bovendien heeft de installateur hiermee een goed bruikbaar document, waarop alle gegevens overzichtelijk zijn vermeld. 

Het resultaat van een goed uitgedacht lichtplan is een prettige balans tussen licht en schaduw, ergonomie, techniek en vormgeving. Een doordacht plan dat de architectuur versterkt, rekening houdt met de energiezuinigheidseisen en voldoet aan de geldende lichtnormen.